Zlomem bylo „britské“ osmnácté století

Dnešní způsob života, styl oblékání, stravu, zdraví člověka a mnoho dalších faktorů ovlivnilo především osmnácté století a jeho průmyslová revoluce.
Tak historici označují prudký rozvoj továren, který začal po vynálezu spřádacího stroje. Jeho autorem je anglický tkadlec James Hargreaves, který svůj stroj představil v roce 1764 ve své lancasterské dílně a nazval jej „Jenny“. Od té chvíle mohli soukromí tkalci spřádat vlněná a bavlněná vlákna na přízi za použití řady vřeten otáčených jednou klikou. 
Staré vodní kolo
Tím došlo k prudkému zvýšení výroby látek, která se přenesla do prvních městských továren. Tkalcovství tak přestalo být pouze doplňkovou prací zemědělců.
Před průmyslovou revolucí totiž žili lidé především v malých vesnicích a pracovali na poli. V průběhu revoluce a po ní se většina zemědělců stala továrními dělníky a přestěhovala se do měst. Revolucí v zemědělství se uvolnila levná pracovní síla a nově založené kolonie se staly obrovským odbytištěm průmyslu. Tento stav bohužel nahrával stále bohatším továrníkům a sociální rozdíly nabraly mnohem větších rozměrů.
O sedm let později vylepšil Hargreavesův systém anglický technik Richard Arkwright, když nahradil ruční pohon vodním kolem. Šlo o rozhodující obrat v průmyslové revoluci, který prudce zvýšil výrobu i snahu řady techniků patentovat své vynálezy. Technologický vývoj tak nabral na obrátkách.
Jen o pár let později představil James Watt svůj první parní stroj, který brzy nahradil v továrnách vodu jako hlavní zdroj energie. Následovaly další vynálezy, které registrovaly patentové úřady po celém světě. Začaly se stavět nové technické školy a univerzity, došlo k prudkému technologickému pokroku napříč všemi směry.
 Dřevěný tkalcovský stav
Velká Británie byla první
·         Revoluce začala v Británii koncem osmnáctého století, ve Francii, USA a Německu k ní došlo až v první polovině devatenáctého století.
·         V roce 1713 objevil Abraham Darby, že při hromadné výrobě železa je lepší používat koks místo dřevěného uhlí.
·         V roce 1784 zjistil Henry Cort, jak lze odstraněním nečistot z litiny vyrábět tepané železo. Železo se tak stalo hlavním materiálem průmyslové revoluce.