Mužské archetypy

Určení archetypu jak u žen, tak u mužů slouží k lepšímu poznávání osobnosti. Přestože se společnost neustále mění, základní poznatky o jednotlivých archetypech zůstávají stejné. Odnepaměti se s nimi setkáváme prostřednictvím mytologických příběhů. A zůstávají aktuální do dnešních dnů. Protože má každý archetyp nejen kladné stránky, součástí bývá i jeho stín. Ani jeden není dokonalý. Přesto je dobré se čtyřmi základními seznámit. A pokusit se najít ten, který nejvíce odpovídá vašemu nastavení. U žen to je Matka, coby pečující síla. Hetéra- milenka. Amazonka, která chrání zájmy všech a Médium, které nese intuici. U mužů to je archetyp Milovníka, Bojovníka, Kouzelníka a Krále. O nich si řekneme něco víc. Znalost vlastního nastavení umožňuje mužům si uvědomit, jestli nezanedbává důležité stránky mužství. A využít možnosti ve svém životě něco pozměnit. 

Archetyp bojovníka

Archetyp muže – Milovník – vzbuzuje představu, že dominantní nastavení tohoto muže je láska a sex. Ale není to úplná pravda. Přestože jsou jeho dominantní emoce, rovněž kreativita patří mezi silné stránky. Bývá vyhledáván ženami, které hledají láskyplný a přátelský protějšek. Protože hlavní devízou toho archetypu patří láska nejen k rodině, ale i k okolnímu světu. A hlavně k hodnotám, ve které věří a kterými se řídí. Mnohdy tím poruší i zažitá pravidla. Ale přináší do života i svěží vítr. Archetyp muže – Bojovník – sice vzbuzuje destruktivní pocity. Opak je pravdou. Muži s tímto označením nejsou bojovní, protože už pochopili význam loajality.

Archetyp kouzelníka

Tento muž v životě nečeká na uznání. Je si vědom, že úspěchu se dosahuje naprosto jinými zbraněmi. Vnitřním klidem, objektivitou a rozvážností. Zbytečně se nenechává strhávat starými křivdami a jeho největší předností je schopnost se rychle adaptovat na nové životní situace. Archetyp muže – Kouzelník – zní většině lidí příliš ezotericky.  Ale pod slovem mág je ukryto vědění a znalosti, které nejsou přístupny všem. Elektrický mág byly přezdívka pro Nikolu Teslu. A všichni si vzpomenou, čím vším svět obohatil. Tento archetyp je rovněž velký tajnůstkář. Který sdílí svoje poznání jenom z několika jedinci. Archetyp muže – Král – bývá rozhodný a vyrovnaný muž. Snaží se všemi silami ochránit svou říši. A rád nastoluje řád všem ostatním. Přesto není samolibým pupkem světa, kolem kterého se musí všechno točit. Je to archetyp muže, který býval v mytologii považován za spojku mezi zemí a nebem.