Kdy se vyplatí pro PPC seznam, a kdy Google nákupy virtuálního prostoru

Každá firma chce vydělat co nejvíce peněz. Koneckonců, kvůli tomu byla původně založena. Tento zisk by měl ideálně neustále růst, a to rychleji, než jaké je tempo růstu inflace. Jen tehdy lze danou firmu považovat za úspěšnou.

K tomu je ovšem potřeba, abychom získávali stále nové a nové zákazníky, a zároveň si udrželi co nejvíce těch stávajících. To však není vůbec snadný úkol, zvlášť když vezmeme v úvahu, že se konkurence pokouší přesně o to samé.

mobilní telefon s výsledkovou stránkou Google

Je tedy jasné, že klíčem k úspěchu je správně zvolená marketingová strategie. A ačkoliv mezi běžnou veřejností je zdaleka nejznámější klasická reklama, ať už televizní či rozhlasová, rozhodně to není jediný způsob, jak mohou firmy propagovat sebe a své výrobky.

Velmi často je využívaná také metoda pay-per-click. Spočívá v tom, že se na nějakou internetovou stránku, ideálně hojně navštěvovanou, umístí reklama, po jejímž kliknutí budete přesměrováni na webové stránky oné firmy.

Pokud má však tato metoda uspět, je nutné, abychom správně zvolili webovou stránku, kam ji umístíme. Ideální jsou například nejrůznější vyhledávače. U nás je často využíván pro PPC Seznam, neboť je naším nejpoužívanějším vyhledávačem.

Jistě, používá se prakticky pouze v naší zemi, avšak je třeba říci, že nákup virtuální ho prostoru pro umístění reklamy je zde levnější, než jsou u Google nákupy prostoru, byť je právě ten celosvětově nejpoužívanější vyhledávač.

lupa s okem

Zde tedy závisí na tom, jakou cílovou skupinu chceme oslovit, a jakou oblast trhu chceme pokrýt. Pokud se budeme soustředit výlučně na Českou republiku, pak se vyplatí použít Seznam. Avšak pokud chceme expandovat i do zahraničí, pak se vyplatí mnohem více Google.

Jistě, lze použít oba, avšak je potřeba vzít v úvahu i částku, kterou za to budeme muset zaplatit. Je zkrátka nutné hledat nejlepší kompromis mezi cenou a efektem. Jen tak se nám investice do reklamy vyplatí.