Jak se žije rodičům samoživitelům

Matky samoživitelky tvoří v dnešní době jednu z dalších zranitelných skupin naší společnosti. O této problematice se však dosud moc nemluvilo.
Podle průzkumů vyšlo najevo, že třetina rodičů samoživitelů nemá měsíční příjem přesahující 10 000 Kč. Jen čtvrtina je schopna platit dětem mimoškolní zájmové aktivity nebo třeba školní výlet či školu v přírodě. Alarmující je také zjištění, že pouze každá čtvrtá samoživitelka je schopna dětem koupit ovoce a zeleninu, což je pro mnohé asi nepředstavitelné.
S myšlenkou na založení Klubu svobodných matek, který má na tuto problematiku upozornit, přišla před pár lety paní Dana Pavlousková. A tak vznikla skupina na sociální síti, sdružující v současné době téměř 8,5 tisíc žen, které na výchovu svých dětí zůstaly samy.
žena ve stresu
Podstatou tohoto klubu je především solidarita mezi matkami, které si mohou vzájemně pomáhat různým způsobem. Dostává se jim zde ale i pomoc zvenčí. K dispozici je nejen právní pomoc, ale i finanční či materiální. Vznikají různé programy a z vybraných peněz se platí dětem např. letní tábory, školy v přírodě, atd. Teď před Vánoci běží program, díky kterému se budou moci dětem z neúplných rodin pořídit dárky pod stromeček. Klub svobodných matek organizuje také akci, kdy se shromažďuje zimní oblečení. To se následně dostává nejen k dětem, ale i k samotným matkám, které na sebe pro samou péči o své ratolesti často zapomínají.
Ženy, které na výchovu zůstaly samy, obvykle řeší dva základní problémy. Buďto nedostatek peněz, nebo času. Je ohromně těžké mezi tímto najít nějakou rovnováhu. Klub svobodných matek se snaží ženám dávat návody a rady na různé situace. Při hledání práce např. pomáhá s úpravou životopisu, či radí co při pohovoru říkat a co naopak raději ne. Situace je samozřejmě jiná v Praze a okolí, kde je možností podstatně více než na malém městě sto kilometrů od Prahy.
matka a dítě
Průměrná výše alimentů je zhruba 2000 Kč, bohužel dvě třetiny matek ani na tuto částku nedosáhnou. Smutným faktem je, že není úplně málo těch, kterým byla soudem vyměřena částka 250 Kč.
Přesto, že se spolek jmenuje Klub svobodných matek, pomáhá všem rodičům samoživitelům. Mohou se na ně tedy obrátit i muži.
Na internetových stránkách této neziskové organizace můžete v e-shopu zakoupit náramek. Peníze pak putují do fondu, z kterého se dětem platí letní tábory nebo třeba školní obědy.