Auto a pohodlí


Ono se vlastnÄ› ani není Äemu divit. Nemusí se spoléhat například na mÄ›stskou hromadnou dopravu a ani na jakýkoli jiný dopravní prostÅ™edek. Sednou do auta, zajedou až pÅ™e market, kde si v poklidu nakoupí, co potÅ™ebují. S plným vozíkem si pÅ™ijedou až k autu, pÅ™eloží vÄ›ci do kufru a zase si zajedou až k domu. Může to být jednodušší? Asi už ne. A použít MHD? Ta snad ani není tÅ™eba nÄ›jak rozebírat. Ono vláÄet se trolejbusem s plnými taÅ¡kami není zase tak velká legrace, jak se mnozí domnívají.  

Totéž je s cestou na dovolenou. ProÄ se trmácet vlakem, který stejnÄ› vÄ›tÅ¡inou mívá zpoždÄ›ní. Takže nechytíte navazující spoj, a tak máte zadÄ›láno na zbyteÄné problémy. Takže se to Å™eší autem a v naprosté pohodÄ› se dojede až do kempu. Je velká Å¡koda, že se nedá vjet až přímo do chatky nebo do budovy, ale tÅ™eba i to se Äasem povede prosadit.

 nové auto

Je nutno uznat, že auto své výhody má a pokud pomineme ekologii, je to pochopitelnÄ› s ním mnohem a mnohem snazší. Takže se není co divit, že lidé využijí radÄ›ji pohodlné cestování, než nesnáze s vlakem Äi autobusem. Tyto prostÅ™edky nejsou ani spolehlivé, nÄ›kdy bohužel ani Äisté a jak bylo nedávno konstatováno na jistém serveru už dávno ne levnÄ›jší. Možná tak pro jednotlivce, pro rodinu v žádném případÄ›.

 trochu postarší vozidlo

Když odhadneme cenu jízdenky na pÄ›t stokorun ze Zlína do Prahy, tedy pro jednotlivce, tak dojdeme k pÅ™ibližné Äástce kolem tisíce pÄ›t set korun pro celou rodinu. Je to samozÅ™ejmÄ› hrubý odhad, je to podle vÄ›ku dÄ›tí, použitého pÅ™epravce, doby odjezdu a tak podobnÄ›. A nyní se vezmÄ›te spotÅ™ebu svého auta. A zaÄnÄ›te poÄítat. Co vás tedy vyjde levnÄ›ji? Pokud použijeme náhodný výbÄ›r spotÅ™eby a ceny benzínu, bude to zhruba pod tisícovkou.  

Takže auta prostě mají své velké výhody, to je bezesporu. Je jen a jen na každém jedinci, zda volí pohodlí a láci, před ekologií. A mimochodem, ani cesta vlakem není ekologická.