Zábava v cirkuse


Každý si to ovÅ¡em pÅ™edstavuje jinak. NÄ›kdo jde například do cirkusu. Zde si odpoÄine pÅ™i sledování artistických Äísel a kdo chce a líbí se mu to, může jeÅ¡tÄ› stále koukat na drezúru zvířat, kterou koneÄnÄ› zaÄínají rozumní lidé zavrhovat a považovat ze nelegální. Ale prý se už blíží doba, kdy se nÄ›co podobného zakáže.  

V cirkusu je vÅ¡ak vidÄ›t také nÄ›co jiného, než je týrání zvířat. Jsou zde klauni, kteří jsou vÄ›tÅ¡inou také průvodci celým pÅ™edstavením, nebo je možno sledovat artisty na lanÄ›, ve velké výšce. JasnÄ›, že je pod nimi síť, ale není úÄel takový, aby se pÅ™i pádu roztřískali na kaÅ¡i, nýbrž aby ÄlovÄ›k mohl posoudit jejich umÄ›ní v udržování svého těžiÅ¡tÄ›. Další skoky a salta to už je jenom taková tÅ™eÅ¡niÄka na dortu.  

cirkusový stan

NÄ›kdo se také rád dívá na akrobaty, kteří dokážou chytat a zároveň házet vÅ¡e, co jim pÅ™ijde pod ruku. VÄ›tÅ¡inou jsou to tedy kužely, nebo kruhy, ale umí metat skuteÄnÄ› vÅ¡e. V jejich rukou ožijí snad vÅ¡echny možné pÅ™edmÄ›ty, které lze chytit do ruky. Takže například tramvaj to nebude, ale různé lahve, talíře, nebo barevné koule, to vÅ¡e oni mistrnÄ› ovládají. A protože s tÄ›mito vÄ›cmi žonglují, říká se jim žongléři. Není to nic snadného se to nauÄit, ale klidnÄ› si to zkuste. Uvidíte, že to skuteÄnÄ› není jednoduché.  

klaun

Další oblíbenou podívanou bývá muž, který metá nože Äi nÄ›co jiného do terÄe. A nÄ›kdy se celá podívaná opepří tím, že je terÄ Å¾ivý. VÄ›tÅ¡inou to bývá lepá dÄ›va, kdo se odvážnÄ› postaví jako terÄ, ale není nikdy do ní trefeno. Vždy jen tÄ›snÄ› kolem. Obecenstvo piÅ¡tí hrůzou, zvláštÄ› dámy, ale to je to, co k tomu patří. Bez toho by to jaksi nebylo ono.  

Nu, jak jsme již napsali na zaÄátku, tímto a dalšími Äísly provází klaun neboli Å¡aÅ¡ek. Ten vlastnÄ› umí skoro vÅ¡echno a nezřídka to bývá pan Å™editel sám. Ten dává obecenstvu veselou náladu a mysl a zaruÄuje tak salvy smíchu. Kéž by vydržely.