Co děti získají ve skautu?

Skautské oddíly najdeme napříč celou republikou, a narazíme na ně v téměř každém, třeba i menším městě. Většinou se může přihlásit každé dítě, které umí číst a psát, někdy je vstup omezen věkovou hranicí. Skaut ovšem není kroužek, a neplatí se. Ti kdo jej vedou, to dělají z dobroty své vůle, a pro zábavu. Co ale může skaut vašemu dítěti nabídnout do života?

malá skautka

Růst

Lidé rádi hledají práci, která nabízí možnost kariérního růstu. Je to dáno tím, že člověk má potřebu neustále se rozvíjet, a dosahovat nových zkušeností, zvyšovat svoji hodnotu, a posouvat se v životě dál. To zažije dítě i ve skautu. Nejprve chodí na schůzky, které se obvykle odehrávají jednou týdně, občas se pak jezdí na víkendové výpravy, a v létě je tu možnost táborů, kde se skládají sliby. Menší děti obvykle nejprve skládají slib vlčat, později, ve vyšším věku a s tím, že chodí do skautu již několik let, mají možnost slavnostně u ohně složit skautský slib. Za to dostávají odznáčky, které si připevní na skautský stejnokroj. Dle něj lze poznat, jak dlouho chodí ten který člen do skautu, jakou má hodnost, ale také další zásluhy. V pozdějším věku, kdy už se z malého skauta stává dospívající člověk, nemusí odcházet, ale může se kvalifikovat na pozici skautského vedoucího. To je pro děti obvykle velká čest, a rádi se tak na oplátku starají o nově příchozí skautíky.

různí táborníci

Sounáležitost

Zatímco na běžném táboře se děti sotva stačí poznat, a už se blíží odjezd, ve skautu funguje sounáležitost, jelikož se všichni již znají, a chovají se k sobě jako k rodině. Děti tak mají pocit, že někam patří, a nalézají přátele na celý život.

Znalosti

Ačkoliv většinou ve skautu děti hrají hry, nebo soutěží, postupně si osvojují znalosti, které jim mohou pomoci i v normálním životě. Učí se dorozumět Morseovou abecedou, rozdělat oheň s minimem pomůcek, a v každé situaci, vědí jak vybavit KPZ, znají základy první pomoci, a umějí si obstarat potravu ve volné přírodě. 

Zocelení

Skaut děti zocelí, a tak i když žijí a vyrůstají ve městě, nebudou z nich žádné padavky. Na víkendové výpravy, a různé závody se totiž jezdí i v zimě, a tak se děti učí vydržet nepříjemné počasí, obejít se bez základních věcí jako jsou moderní technologie, nebo vybavené koupelny. Rovněž se učí dodržovat režim, a starat se o sebe navzájem.