Pro někoho představuje krizovou situaci těžká nemoc, někdo nemá pod kontrolou své emoce v nepříznivé sociální situaci, do které se ani nemusel dostat vlastním přičiněním, na někoho těžce působí úmrtí blízké osoby. Do krizových situací se často dostávají lidé okradení, po autonehodách, chronicky nemocní, nebo oběti živelných pohrom.
černá bouřka
Krizová pomoc je vymezena zákonem o sociálních službách a řadí se k typům služeb sociální prevence poskytovaným občanům České republiky, a to bezplatně. Cílem služby je nabízet adekvátní psychologickou podporu a zabránit tím vyloučení postižených osob ze společnosti, nebo z okruhu rodiny a přátel. Zvládnout krizovou situaci je pro každého velmi těžké, ovšem podle zkušeností odborníků dosahují tyto služby pozitivního obratu již za 1 – 2 měsíce. Rány bolestných událostí také hojí čas a ten v tomto případě hraje zásadní roli.
Krizová pomoc se poskytuje ve třech formách. Buď jako ambulantní, nebo pobytová, nejčastěji však terénní přímo v místě bydliště klienta.

Služba zajišťuje

  • ubytování, vyžaduje-li to povaha události, což je např. domácí násilí, vyhoštění z bytu, vyhořelý byt, vyplavený dům (povodeň) apod.
  • poskytování stravy, případně vypomáhání při obstarávání stravy a základních potravin.
  • terapeutické metody sociální pomoci.
  • výpomoc při uplatnění a obhajobě práv klienta, při kontaktech s úřady a institucemi, pomoc při řešení osobních záležitostí.
  • konzultace s klientem ohledně řešení dalšího postupu po ukončení krizové pomoci – zajištění náhradního bydlení, případně trvalého bydlení, podpora při hledání zaměstnání, kontakt s rodinou a přáteli, zařazení do běžného života atd.

zoufalý chlap

Zákon vymezuje poskytování služby lidem

  • kteří jsou v ohrožení způsobeném kritickou sociální situací z nejrůznějších příčin.
  • jejichž osobní a sociální návyky a životní styl směřují ke konfliktu se zájmy společnosti, např. drogově závislí, alkoholici, a další psychické deformity lidské osobnosti.
  • kteří jsou nuceni žít v sociálně neúnosných podmínkách.
  • jejichž život nebo oprávněné zájmy a práva jsou v ohrožení trestnou činností způsobenou jinými osobami.

5/5 - (1 vote)